Julia Habrat

Julia Habrat – młoda artystka realizująca się przede wszystkim w malarstwie jednak uwagę zwracają także jej rysunki. Pełne ekspresji, wyważone linie składają się na charakterystyczne sylwetki. Jedno lub dwu-kolowowe przyciągają swoistym magnetyzmem formy i treści.

Instagram

Dostępne prace